Vrijwilliger "In The Picture" : Jaap Kievit

11-10-2021 / Algemeen

Goedendag, mij (Jaap Kievit geb. 05 12 1960 en woonachtig in Alphen) (N.Br.) is gevraagd een stukje te schrijven, v. w. b. de vrijwilligers werkzaamheden, die ik inmiddels al meer dan 10 jaar in het Grand Café van De Hoogt verricht

Ruim 10 jaar geleden, attendeerde mijn vrouw mij erop dat er in het plaatselijk krantje (Ons Weekblad) vrijwilligers gevraagd werden voor diverse werkzaamheden in het woon en zorgcentrum De Hoogt in Alphen alhier. Er werd op bovengenoemde locatie een informatieavond georganiseerd waar evt. geïnteresseerden voor werden uitgenodigd en uitleg werd gegeven. Aangezien ik zelf een beperking heb, i. v. m dat ik ruim 18 jaar geleden naar mijn werk op de Vliegbasis reed op de fiets en onderweg als beroepsmilitair van de Koninklijke Luchtmacht een (zware) beroerte kreeg en daardoor halfzijdig (links) verlamd raakte wist ik ook helemaal niet, of ik evt. de werkzaamheden kon verrichten aldaar. Maar dat is me mede denk ik, door de normen, waarden en mensenkennis die ik opgedaan heb bij De Luchtmacht erg meegevallen. Doch weerhield mij het er niet van, om naar bovengenoemde informatieavond te gaan en met de informatie mijn voordeel mee te doen.

Inmiddels verricht ik er al meer dan 10 jaar werkzaamheden en heb het daarbij erg naar mijn zin, wat voor mij wel het belangrijkste is. Omdat je dit dan tevens uitstraalt naar de bewoners en cliënten is mijn overtuiging.

Mijn werkzaamheden, wat ikzelf het belangrijkste vind en waar naar mijn oordeel te weinig aandacht aan wordt besteed is het contact met de bewoners en de cliënten. Zo ga ik Maandag, Dinsdagmiddag en Woensdag naar De Hoogt en drink koffie, maak een praatje, onderwerpen uit de krant of doe een spelletje bijv. kaarten, dammen (rikken)en/of 4 op een rij. Dit ervaar ikzelf als prettig en leuk, en zoals ik al eerder vermelde, wordt daar te weinig tijd en aandacht aangegeven door andere vrijwilligers. Bijv. de afwas in de spoelkeuken die ook moet worden gedaan, kan gewoon (makkelijk) tussendoor verwerkt worden.

Ik hoop, dat u inzicht heeft gekregen, over mijn werkzaamheden die ik verricht en over mijn denkwijze en mocht u ook evt. interesse hebben in het werk wat ik ook verricht, schroom niet maar neem contact op met iemand van de activiteitenbegeleiding. Het geeft (heel veel) voldoening en is dankbaar werk, wat naar mijn inzicht dubbel en dwars terug wordt betaald d. m. v. dankbaarheid van de cliënten en bewoners van De Hoogt.

met vriendelijke groet

Jaap Kievit!